Dr Kamila Żmuda-Matan

Radca prawny. Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie finansowym, samorządowymi administracyjnym oraz cywilnym. W 2006 r. ukończyła jednolite studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2007 – 2011 odbyła aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego i wpisem na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (nr wpisu KT 2967). W trakcie aplikacji radcowskiej odbyła i ukończyła również studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydział Prawa i Administracji.
W 2016 r. obroniła pracę doktorską.

Posiada ponad 10- letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w szczególności w trakcie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z sektorem prywatnym, jako radca prawny.

Jest wykładowcą prawa finansów publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi działalność naukową w obszarze prawa finansowego. Jest autorem kilku artykułów naukowych oraz monografii.