Essay On Ramzan In Kannada Everyone Has At Least One Rule To Live By Essay Animal World In Kazakhstan Essay In English Help Writing Custom Critical Essay On Pokemon Go Essays On The Miller's Tale

O KANCELARII

Kancelaria Prawna Dr Kamila Żmuda – Matan i wspólnicy spółka komandytowa jest nowoczesnym, dynamicznym i sprawnie zarządzanym przedsiębiorstwem, świadczącym usługi prawnicze.

Od chwili swojego powstania Kancelaria buduje Zespół oraz system rozwiązań – technicznych i proceduralnych, który pozwala na sprawne dostarczanie usług oraz monitorowanie ich jakości. Rygorystyczny system oceny jakości usług jest jednym z istotnych elementów wpływających na wysoki poziom zaufania Klientów.

W konsekwencji zapewnia to najwyższy poziom świadczonych usług prawnych. Misją realizowaną przez Kancelarię jest zapewnienie nowoczesnego stylu obsługi prawnej, przy zachowaniu najwyższych standardów merytorycznych, technicznych i etycznych. Kancelaria opiera się na systemie świadczenia usług prawnych osobiście przez doświadczonych radców prawnych, przyjęty model nie zakłada współpracy z aplikantami, asystentami.

Standardem Kancelarii jest dbałość o jej rozwój, a także elastyczność i zrozumienie indywidualnych potrzeb Klienta. Zespół Kancelarii stanowią starannie dobrani prawnicy, których kompetencje, wiedza i doświadczenie podlegają stałej weryfikacji i doskonaleniu. Kancelaria oraz jej współpracownicy posiadają doświadczenie w obsłudze instytucji rządowych i samorządowych oraz spółek prawa handlowego. Członkowie naszego zespołu budują swoje kompetencje w różnych obszarach:

• są ekspertami w dziedzinie finansów publicznych, prawa pracy, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych;

• zajmują się bieżącą obsługą prawną podmiotów zarówno z sektora publicznego, w tym samorządowego, jak i prywatnego;

• posiadają doświadczenie w zakresie obsługi prawnej samorządowych jednostek organizacyjnych świadczących obsługę wspólną w obszarze finansowym, administracyjnym, informatycznym, kadrowym;

• posiadają bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów z sektora rządowego, w tym działania urzędów administracji publicznej;

• znają specyfikę pracy w administracji publicznej, jako że swoje kariery zawodowe zaczynali pracując na etatach radców prawnych w Urzędach Wojewódzkich oraz Urzędach Marszałkowskich;

• przygotowali kompleksowy system wynagrodzeń dla menagerów w spółkach z udziałem kapitałowym jednostek samorządu terytorialnego;

• legitymują się wysokimi kwalifikacjami w obszarze wsparcia prawnego dla procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;

• świadczona przez Zespół działalność doradztwa prawnego jest realizowana równolegle z ciągłym rozwojem naukowym oraz dydaktycznym poszczególnych Członków Zespołu w obszarze dedykowanych specjalizacji, co gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług prawnych.

Celem działania Kancelarii jest nie tylko stosowanie możliwych rozwiązań prawnych, ale także proponowanie najlepszych rozwiązań praktycznych, odpowiadających specyfice Klienta. Dbamy zarówno o merytoryczną jakość usług, jak i wysoki standard techniczny oferowanych przez nas rozwiązań. Dysponując nowoczesną infrastrukturą zapewniamy Klientom niezakłócony i wygodny system komunikacji z kancelarią.

Kancelaria to sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, działające w oparciu o zaufanie Klienta. Podobnie jak Klienci, rozumiemy zasady funkcjonowania wolnego rynku i staramy się nieustannie dostosowywać się do jego potrzeb i wymogów. Szanując tradycję oraz rygorystyczne zasady wykonywania zawodów prawniczych Kancelaria podlega tym samym prawom co każda inna firma. Kluczem do naszego sukcesu jest satysfakcja Klienta i jego opinia o nas. Stąd też przywiązujemy olbrzymią wagę do zapewnienia wysokiej jakości usług, starając się przy tym zrozumieć specyfikę branży oraz otoczenia prawnego naszych Klientów.

Zapewniamy czytelne rozwiązania w zakresie ewidencjonowana czasu pracy prawników oraz przejrzysty i komunikatywny sposób raportowania wykonywanych czynności.
KANCELARIA PRAWNA DR K. ŻMUDA-MATAN I WSPÓLNICY Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Chłodnej 2A, 40-311 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000687597 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 646-295-66-06