dr Paulina Gwoździewicz-Matan


Jest radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej, w tym prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie informatycznym. Zajmuje się też problematyką prawa ochrony dóbr kultury oraz funkcjonowania instytucji kultury. Jest autorką kilkunastu publikacji z tego zakresu.

Prowadzi bieżącą obsługę instytucji kultury. Doradza klientom indywidualnym, szczególnie w zakresie umów prawnoautorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w sektorze informatycznym.

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.